Vort Kvarter - BeboerinformationBeboerinformation for Grundejerforeningen Søgården


Her kan du læse om

Formål med beboerinformationen

Fællesarealer

Hunde

Brændeovne

Havedage

Contrainerordning

Snerydning

Parkering

Nabohjælp

Sankt Hans

Fællesudgifter - foreningskontingent

Foreningens hjemmeside

Bestyrelsen

Generalforsamling

Udvalg

Vedtægter for grundejerforeningen Søgården

Byplanvedtægt og deklaration gældende for grundejerforeningens område

Materialeopbevaring

Service (bestik, glas og tallerkener)

Udlån af haveredskaber (Hækkeklipper og kloakrenser)


Formål med beboerinformationen

De fleste har nok valgt at bo i Dalsø Park for at være tæt på naturen. Måske har det også været fascinationen af en spændende bebyggelsesplan, med de muligheder for samvær det byder – sandsynligvis en kombination af begge.


For at fastholde intentioner, der i sin tid lå til grund for vores valg, vil vi gerne værne om naturen, passe på vores område, og sidst men ikke mindst, at vi som naboer har det godt og trygt med hinanden.


For at få dette til at gå op i en højere enhed, har kommunen som start hjulpet med en byplanvedtægt og deklaration, som har sat rammerne for området. Og igennem tiderne har der naboerne imellem bundfældet sig traditioner og adfærdsmæssige regler til fælles bedste.


Formålet med beboerinformationen her er derfor, dels at introducere nye naboer til grundejerforeningen. Dels fastholde ”de gamle” i erindringen om det vi alle sætter så stor pris på.