Containerordning


Containerordning

Hvis der er behov, sørger foreningen i forbindelse med havedage for container til bortskaffelse af haveaffald fra almindelig årlig beskæring af buske, træer og hække på såvel private som fælles arealer.


Ved større haveomlægning på privat grund henstilles det, at du bortskaffer haveaffaldet på anden vis. Du må ikke anbringe andet affald i containeren, da det medfører betydelig merudgift til sortering af affaldet.