Havedage


Havedage

For at holde fællesudgifterne nede udføres vedligehold af fællesarealerne for det meste af foreningens medlemmer i fællesskab. Normalt afholdes to årlige arbejdsdage med efterfølgende middag til deltagerne i juni samt september.


Af hensyn til dyrelivet har vi indført den begrænsning, at samling til Sankt Hans bål først må påbegyndes ved årets første havedag i juni. Kommunen sørger for markering på marken, hvor bålet må placeres.


Et på Generalforsamlingen nedsat haveudvalg gennemgår fællesarealer før havedagene, og kommer med anbefaling til indsatsområder.