Byplanvedtægt og deklarationByplanvedtægt og deklaration gældende for grundejerforeningens område

Byplanvedtægt nr. 9 gælder for hele Dalsø Park og tilstødende grønne arealer.


Deklarationen for grundejerforningen Søgården gælder alene for foreningens område.


Byplanvedtægten og deklarationen angiver en lang række krav til vores huse, som skal følges, hvis man påtænker større ombygningsarbejder.


Byplanvedtægten og deklarationen kan findes på her på hjemmesiden under ”Vedtægter og diverse information”.