Bestyrelsen


Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår driften af foreningen, herunder betaling af regninger, fører regnskab og sørger for at medlemmerne betaler kontingent. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling jf. vedtægterne og varetager foreningens kontakt til relevante myndigheder, virksomheder og naboforeninger og arbejder i almindelighed for, at Grundejerforeningen skal være et godt sted at bo.


Har du spørgsmål, information eller forslag er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmers e-mailadresse og referat fra bestyrelsesmøder finder du på her på hjemmesiden.


Bestyrelsen vælges jf. vedtægterne og mødes ca. 3-4 gange om året. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.