Foreningens tilblivelse


Foreningens tilblivelse


Når det drejer sig om fællesanliggender i parcelhusområder, er kommunen ikke interesseret i at kommunikere med den enkelte borger. Kommunikationen skal være med en forening, der repræsenterer en gruppe af parcelhusejere – en grundejerforening, hvor såvel nuværende som fremtidige ejere af parceller er pligtige til at være medlem.


Grundejerforeningen har endvidere det formål at varetage fælles opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af adgangstorve, stier, beplantning samt øvrige fællesanlæg.


Alt dette samt at grundejerforningens navn er ”Søgården”, fremgår af en deklaration gældende for området med vores grundejerforening.


Grundejerforeningens stiftelse skete ved kommunens foranstaltning, da halvdelen af parcellerne var bebygget og indflytning havde fundet sted.


Således indkaldte kommunens advokat til stiftende generalforsamling på Søndersøskolen, klasseværelse nr. 110 den 19. juni 1979.


Her var der imidlertid så mange diskussioner om indholdet i vedtægterne, at det ikke lykkedes at nå til enighed. I stedet blev der nedsat et arbejdsudvalg til at indarbejde synspunkter fra mødet i et nyt oplæg, og som skulle indkalde parcelejerne på ny. Det skete ved en ny stiftende generalforsamling den 22. august 1979 også på Søndersøskolen, - denne gang i Dramalokalet, hvor det trods lokalets navn lykkedes, at stifte vores grundejerforening.